dit doet één voor anderen

Wijzijnéén voor anderen heeft één helder doel; het zonder enige vorm van winstoogmerk ondersteunen van projecten en activiteiten van natuurlijke personen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, op het gebied van duurzame ontwikkeling (natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten), cultuur en welzijn (inclusief sport en gezondheid). Een belangrijk uitgangspunt is om de zelfredzaamheid van personen en groepen te bevorderen. Een beter toekomstperspectief en het nemen van verantwoordelijkheid daarvoor is waar het om gaat.

Daarom helpt Wijzijnéén voor anderen initiatieven en projecten door:

  • het verstrekken van leningen,
  • donaties ter versterking van nieuwe of bestaande initiatieven
  • mee te denken over en zo samen vorm te geven aan projecten en initiatieven.

Lopende activiteiten/projecten en eerder uitgevoerde en/of reeds afgeronde activiteiten: