Project LPM onderwijs (JPPH)

Door de gewelddadigheden in de jaren 1999-2004 is in de Molukken het gevoel van saamhorigheid verloren. De sinds oudsher aanwezige bloedverwantschap tussen christenen en moslims heeft een ernstige deuk opgelopen.
Men komt nu nader tot elkaar. Het wederopbouwproces start met vrede en veiligheid. En de basis hiervoor ligt volgens JPPH bij het omkijken naar de jeugd en jongeren. Onderwijs is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een land en het geeft kinderen perspectief. Het draagt bij aan een betere en gelijke verdeling van kansen en aan versterking van hun sociale, economische en politieke weerbaarheid. Dit is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling.
Momenteel leiden allerlei beletsels voor het volgen van onderwijs er direct of indirect er toe, dat kinderen noodgedwongen gaan werken. Beletsels worden gevormd door: schoolgeld, de kosten van schooluniformen, boeken, reiskosten, het gebrek aan scholen op redelijke afstand, het gebrek aan faciliteiten op scholen (water, toiletten) en gebrek aan veiligheid, vooral voor meisjes.

Mede dankzij de donatie van Wijzijnéén voor anderen kan JPPH het project “LPM Onderwijs” uitvoeren. Hiermee nemen we die beletsels voor de kinderen weg en bieden we ze een helpende hand bij het leggen van een basis voor hun toekomst. De moeders krijgen via microkrediet nieuwe financiële mogelijkheden. Met het voorzien in gezamenlijk onderwijs helpen we ook de band tussen moslims en christenen verder verstevigen en versterken.