dit is één voor anderen

Wijzijnéén voor anderen is een stichting met als doel anderen te ondersteunen. De stichting is opgericht door Wijzijnéén BV. één levert acht diensten op het gebied van management, consultancy en mediation. Het streven is om mensen te verbinden en te motiveren. Daarbij past maatschappelijk bewustzijn. Daarom is de stichting één voor anderen opgericht. Deze  investeert niet alleen maar zet ook belangeloos eigen medewerkers in. Daarnaast doneert één jaarlijks een deel van de eigen winst aan de stichting.

Het bestuur wordt gevormd door Jan Wijdenbosch (voorzitter), Ellen Offenberg (secretaris/penningmeester) en Mirjam Wingelaar.

Leden van de Raad van Toezicht zijn Jacques-Paul van Meel en Paul van de Water.

Alle betrokkenen bij de stichting zetten zich geheel belangeloos in voor anderen en ontvangen geen enkele vorm van (onkosten)vergoeding voor hun inzet en activiteiten.

Wijzijnéén voor anderen heeft de ANBI status.